ละติจูด 10.743242 , ลองจิจูด 99.212622 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 บ้านหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 7 พฤศจิกายน 2532

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกที่มีขนาดเล็กอยู่ในเป็นวนอุทยานน้ำตกกะเปาะ เกิดจากป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกมีลักษณะคล้ายฝายรูปโค้ง กว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร เป็นลำคลองทอดยาว และมีน้ำตก และแก่งๆ เล็กๆ ระหว่างลำคลอง มีทัศนียภาที่สวยงามและยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีทางเดินศึกษธรรมชาติและแปลงเพาะกล้าไม้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยาของน้ำตกกะเปาะประกอบด้วยหินปูน ซึ่งเป็นชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        - ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศเป็นที่ราบมีลำธารไหลผ่าน
        - มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        - พืชพรรณ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นโดยกรมป่าไม้ได้ทำการปลูกสร้างสวนป่าโดยรอบ
        - สัตว์ป่า สัตว์ในท้องถิ่น เช่น ไก่ป่า งู และนก เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย

โครงการพัฒนา

        เส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติริมฝั่งคลอง

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        - ห้องน้ำ ลานจอดรถ ศาลาพักผ่อน ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือนภัย 
        - กาเข้าถึง สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) กม. ที่ 466-467 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 800 เมตร

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

        ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับต่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

        ลำคลองตื้นเขิน เนื่องจากเคยถูกพายุเกย์พัดต้นไม้ที่ยึดตลิ่งหักโค่น เมื่อ ปี พ.ศ.2532 ทำให้ทรายทับถมลำคลอง และบริเวณน้ำตกพังเป็นช่อง ประมาณ 3 เมตร ทำให้น้ำไหลไปทางช่องทางที่ตลิ่งพังแทน นอกจากนี้บริเวณซึ่งไม่ห่างจากน้ำตกมานัก ถูกดัดแปลงเป็นบ้านพักของหน่วยป้องกันไฟป่า

หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งธรรมชาติ
วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
หมายเลขโทรศัพท์: 0 7750 1831-2, 0 7750 2775-6
ที่อยู่: บ้านยายไท
อีเมล: -
ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ภาพหลัก