สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอเอราวัณ ตำบล ผาอินทร์แปลง 42220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยว 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -