สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ อำเภอเซกา ตำบล โสกก่าม 38150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกถ้ำพระ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 2,000 เมตร มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม -กันยายน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งหายไป บริเวณด้านบนของน้ำตกมีพระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปไม้แกะสลัก มีอายุนับร้อยปี ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตก (ที่มา : http://park.dnp.go.th)

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -