ระหว่างวันที่: 26 ก.พ. 2019 - 15 มี.ค. 2019

การประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ Road Map การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียดดังนี้

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน