สถานที่ตั้ง

จังหวัด บุรีรัมย์ อำเภอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบล ถาวร 31170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- ภูเขาไฟภูหลุบหรือภูหลุบ  อยู่ในเขตตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทและเป็นแหล่งท่องเที่ยว  มีรูปร่างแนวยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้  มีซากปล่องปะทุระเบิดเป็นรูปโค้ง บนยอดเขามีซากโบราณสถานอยู่  เป็นภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุต่างๆ ที่สามารถนำไปย้อมผ้าได้

- กลุ่มแม่บ้านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้นำดินภูเขาไฟใช้เป็นวัตถุดิบสีธรรมชาติในการย้อมผ้า เช่น ผ้าฝ้าย  ผ้าไหม 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ด้านธรณีวิทยา เป็นดินภูเขา มีลักษณะรูปร่างแบบลาวาโดม รูปฝาชีคว่ำฐานกว้างบริเวณปากปล่องภูเขาไฟพบตะกรันภูเขาไฟ (Scoria) ซึ่งเกิดจากการระเบิดของหินหลอมเหลว พบลักษณะการไหลของลาวาบะซอลต์เป็นแบบอาอา (aa) ทำให้ผิวชั้นลาวาปรากฏลักษณะผิวที่ขรุขระ และมีรูพรุนมาก ลักษณะแบบนี้เกิดจากการไหลของหินหลอมเหลวที่มีก๊าซปนอยู่มาก นักธรณีวิทยานำตัวอย่างมาวิจัยพบว่า หินบะซอลต์บริเวณนี้มีสีผิวสดเป็นสีเทาเข้ม (Dark gray (N3)) สีผิวผุเป็นสีน้ำตาล เข้มอมเหลือง (Dark yellowish brown (10 YR 4/2)) มีทั้งเนื้อพรุน และเนื้อแน่น โดยชั้นล่างเป็นหินเนื้อละเอียดแข็งแน่น ส่วนชั้นบนปรากฏลักษณะมีรูพรุน มีแร่แคลไซต์สีขาวและเหลืองเม็ดกลม ๆ ขนาด 2 มิลลิเมตร ตกผลึกอยู่ตามช่องว่างนั้นเป็นกลุ่ม คล้ายกับพวงองุ่น (Botryoidal texture) หินที่รองรับหินบะซอลต์แตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ ส่วนใหญ่เป็นหินทราย และหินทรายแป้งปนหินกรวดมนสีน้ำตาลแดงของหมวดหินโคกกรวด อายุประมาณยุค ครีเทเชียสตอนปลาย (Late Cretaceous) บริเวณโดยรอบเนินเขามีหินบะซอลต์อีกส่วนหนึ่งที่ไหลไปกับพื้นราบและมีตะกอนยุคควอเทอร์นารีปิดทับ  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

- ภูเขาไฟหลุบหรือภูหลุบ อยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีรูปร่างยาว ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีซากปล่องปะทุระเบิดเป็นรูปโค้ง ยอดสูงลักษณะ Plug dome หรือซากหินที่เย็นตัวปิดช่องปะทุระเบิด สูงประมาณ 235 เมตร จากระดับน้ำทะเล

-  ดินภูเขาไฟมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์  คนในชุมชมได้ใช้ประโยชน์จากดินภูเขาด้านการเกษตร และการผลิตย้อมผ้าในชุมชน และนอกจากนี้ ยังมีการอนุรักษ์และปลูกป่าเพิ่มด้วยมตร จากระดับน้ำทะเล บนยอดเขามีซากโบราณสถานอยู่ด้วย

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ด้านการท่องเที่ยวสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน

- เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องดินจากภูเขา และแหล่งประวัติศาสตร์

 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -