สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบล แม่กรณ์ 57000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     น้ำตกแห่งนี้มีน้ำไหลตลอดปีและเป็นน้ำใสที่ไม่มีตะกอน ตัวน้ำตกสูงถึง 70 เมตร โดยมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน เดิมชาวบ้านเรียกน้ำตกตาดหมอก ซึ่งคำว่าตาดเป็นภาษาลาวแปลว่าน้ำตก การมาท่องเที่ยวที่น้ำตกแห่งนี้จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างมากเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้ามีแต่ธรรมชาติรายรอบ การพักแรมที่นี่จำเป็นต้องพักอยู่ในเต๊นท์เท่านั้นเพราะไม่มีบ้านพักให้บริการ ยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวจะได้ยินเสียงแมลงต่างๆ ก้องกังวานในผืนป่าอย่างชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

      ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่น้ำตกขุนกรณ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวาความสูงอยู่ในช่วง 700-800เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บริเวณพื้นที่นี้มีภูเขาสูงชันโอบล้อมซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำแม่กรณ์ ที่ประกอบขึ้นจากห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ ห้วยย่าดี ห้วยเลาอ้าย ไหลรวมกันเป็นลำน้ำแม่กรณ์แล้วไหลรวมกับแม่น้ำลาว ซึ่งลำน้ำแม่กรณ์นี้เป็นลำน้ำที่ ทำให้เกิดน้ำตกขุนกรณ์
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีลักษณะพันธุ์ไม้เป็นพันธุ์ไม้ในป่าดิบเขา ได้แก่ ก่อก้างด้าง ก่อพวง ก่อเดือย ก่อสีเสียด เป็นต้น และพันธุ์ไม้ในป่าดิบแล้งบริเวณที่เป็นหุบเขาและริมห้วย ได้แก่  ยางแดง กระบาก ตะเคียนหิน เป็นต้น
  • สัตว์ป่า มีสัตว์ป่าประเภท เก้ง และหมูป่าชุกชุม

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -