สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอบางสะพาน ตำบล พงศ์ประศาสน์ 77140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ลักษณะโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดีมีทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนในพื้นที่นักท่องเที่ยว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หาดทราบขาวละเอียด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านการประมง 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีร้านอาหาร ร้านค้า และเรือบริการนำเที่ยวเกาะในบริเวณใกล้เคียง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -