สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอบางสะพานน้อย ตำบล บางสะพาน 77170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หาดทรายเป็นทรายละเอียด พื้นทรายนุ่ม มีสีน้ำตาลอ่อน บริเวณชายหาดมีแนวต้นสน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

บรรยากาศบนชายหาดเหมาะกับการพักผ่อน มีบรรยากาศที่เงียบสงบ มีแนวปะการังตามทางไปเกาะทะลุ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีรีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
- ไม่มีรูปภาพ -