สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอจอมทอง ตำบล บ้านหลวง 18210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ให้ลงเล่นน้ำหลายแห่ง มีความสวยงามตามธรรมชาติ รอบๆบริเวณร่มรื่นน่าพักผ่อน แต่ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำไหลแรงอาจเป็นอัตรายต่อการเล่นน้ำได้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียวสูงประมาณ 100 เมตร ต้นน้ำอยู่บนดอยอินทนนท์ มีแนวรอยแตกขนาดใหญ่ 2 แนวที่ตัดกันบริเวณน้ำตกแม่กลาง ทำให้มีสภาพเป็นหน้าผาสูงชัน 
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี และปริมาณลดลงในช่วงฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธ์ไม้สำคัญได้แก่ สัก แดง ประดู่ เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของน้ำตกแม่กลางนี้มีชนิดค่อนข้างน้อย ปัจจุบันที่อาจพบเห็นได้ มีดังนี้ ได้แก่ เลียงผา กวางผา กวาง หมูป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ลานจอดรถลาดยาง มี 2 แห่ง สามารถจอดรถยนต์ส่วนบุคคลได้ประมาณ 30 คัน และมีลานจอดรถบัสได้ประมาณ 3 คัน มีร้านอาหารบริการ ร้านขายของที่ระลึก และมีห้องน้ำให้บริการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก