สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอแม่ริม ตำบล แม่แรม 50180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงาม มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ แบ่งชั้นไปตามเชิงเขาถึง 10 ชั้น ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณ ทำให้สภาพอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

         ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะพื้นที่ลาดชันตามเชิงเขา มีต้นน้ำไหลมาจากดอยซาง ชั้นน้ำตกแบ่งได้ 10 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาณ 6-8 เมตร 
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี และมีปริมาณลดลงบ้างในฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณในพื้นที่น้ำตกแม่สา มีพรรณไม้ในป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง พะยอม เป็นต้น และพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ สัก ตะแบก ประดู สมอไทย และไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
  • สัตว์ป่า ปัจจุบันสัตว์ที่พบเห็นได้ในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของน้ำตกแม่สา สามารถพบเห็นได้ ได้แก่ อ้นเล็ก หนูท้องขาว ค้างคาวมงกุฎเล็ก เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีร้านค้าสวัสดิการ ร้านขายอาหาร และสะพานข้ามลำน้ำ ป้ายสื่อความหมายชัดเจน สถานที่กางเต้นท์ และลานปิคนิคลักษณะเป็นลานไม้ให้นั่งทานอาหารริทมน้ำ ทางเข้าน้ำตกเป็นถนนลาดยางสะดวกต่อการเข้าถึง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก