สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ อำเภอบุ่งคล้า ตำบล หนองเดิ่น 38000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -