สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตรัง อำเภอ อำเภอปะเหลียน ตำบล ปะเหลียน 92180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากที่เขาสูง 320 เมตร ของเทือกเขาบรรทัด ขาว ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำได้ มีน้ำไหลผ่านแอ่งหินตลอดสาย
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ต้นน้ำไหลจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเทือกเขาที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และแบ่งระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
น้ำ    มีน้ำไหลเยอะตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางน้อย
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    พืชพรรณเป็นสังคมพืชป่าเขาหินปูนและป่าเบญจพรรณ
สัตว์ป่า    กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น ค้างคาวขอบหูขาว ค้างคาวขอบหูดำ ค้างคาวหัวดำ ค้างคาวหน้ายาว ค้างคาวหางโผล่ กระรอกหางม้า กระรอกดิน กระเต็น พญากระรอกบินหูแดง หนูขนเสียน หนูหวาย หนูฟาน และหนูฟันขาว กลุ่มนกวงศ์กินแมลง  วงศ์นกปรอด วงศ์นกหัวขวาน วงศ์นกจับแมลง วงศ์นกกินปลาวงศ์นกคัดคู กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน   และกลุ่มปลาน้ำจืด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ลานจอดรถ ที่นั่งพัก ปรับปรุงเส้นทางบางส่วนเพื่อความสะดวก
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก