สถานที่ตั้ง

จังหวัด จันทบุรี อำเภอ อำเภอแก่งหางแมว ตำบล เขาวงกต 22160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เขาวง เป็นเทือกเขาหินปูนหลายลูกล้อมเป็นวง มีที่ราบลุ่มอยู่ตรงกลาง บางส่วนเป็นภูเขาสูงชัน บริเวณเขาวงมีถ้ำจำนวนมากและมีหินงอกหินย้อยสวยงามทุกถ้ำ พื้นที่เขาที่มีพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจศึกษามากมาย รวมทั้งสัตว์ป่า เช่น ลิง หมีควาย และเลียงผาบริเวณกลางของเขาวงซึ่งเป็นลานหินโล่งล้อมรอบด้วยทิวเขาหินปูนซ้อนเป็นชั้น ๆ งดงามตระการตามาก  เขาวงตั้งอยู่ในเขตบ้านเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมวเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง  

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    หินปูนบริเวณนี้มีเนื้อละเอียด มีลักษณะเป็นชั้นบางหรือชั้นหนาถึงมวลหนา สีเทาถึงสีเทาเข้ม มีซากบรรพชีวินจำพวกฟิวซูลินิด แบรคิโอพอด บางส่วนเป็นหินปูนตกผลึกใหม่ ซึ่งแทรกสลับด้วยชั้น หินดินดาน สีน้ำตาลอมเหลืองถึงน้ำตาลเขียว และชั้นของหินทรายเม็ดละเอียดสีน้ำตาลอมแดง เป็นหินปูนของหมวดหินวังจิก อายุเพอร?เมียนถึงไทรแอสซิก 
ลักษณะภูมิประเทศ    เป็นภูเขาหินปูนขนาดย่อม ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ มีสภาพเป็นภูเขาหินปูนหลายลูกล้อมเป็นวง มีที่ราบลุ่มอยู่ตรงกลาง เป็นภูเขาสูงชัน 
ดิน    ดินปนทราย
น้ำ    มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    เป็นภูเขาหินปูน หลายลูกล้อมเป็นวง บางส่วนเป็นภูเขาสูงชัน และมีชะโงกผา และในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม 83 ถ้ำ เช่น ถ้ำเพชร ถ้ำละคร เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่แปลกหาดูได้ยาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ลักษณะของป่าเขาหินปูน ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้งประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะพลับ มะกล่ำต้น พลับ มะไฟ หนามขี้แรด กระบก ตาตุ่มบก ดีหมี มะเกิ้ม ยมหิน ทำมัง เสี้ยวป่า เปล้าหลวง ตะแบก หว้า มะค่าโมง นนทรีป่า แคหางค่าง มะเดื่อ และมะม่วงป่าบางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุม
สัตว์ป่า    ลิงแสม เลียงผา ช้าง ตุ๊กกาย

ประเภทการใช้ประโยชน์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอุทยานแห่งชาติ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ ลานจอดรถ ป้ายสื่อความหมาย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -