สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครนายก อำเภอ อำเภอปากพลี ตำบล นาหินลาด 26130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกเหวนรก น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็นหน้าผาลาดชัน ในฤดูน้ำหลาก  น้ำจะไหลเชี่ยวทำให้สายน้ำที่พุ่งตัวสู่แอ่งน้ำข้างล่างมีเสียงดังและละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว  ส่วนชั้น2และ3 ค่อนข้างอันตรายจะไม่ค่อยเปิดให้เข้าชมและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว   หากต้องการเข้าชมควรติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานนำทางเข้าไปเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ