สถานที่ตั้ง

จังหวัด ตาก อำเภอ อำเภอแม่สอด ตำบล มหาวัน 63110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     ถ้ำสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ มีลักษณะพิเศษที่เเตกต่างจากถ้ำอื่น ๆ ทั่วไป คือ เนื้อหินที่ผนังถ้ำจะมีสีฟ้าอมเทา ไม่มีสีแดง หรือสีส้ม เหมือนถ้ำที่อื่น ๆ ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ถ้ำสีฟ้า” เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีความลึกประมาณ 100 เมตร ภายในตัวถ้ำมืด และพบอุโมงค์งวงช้าง ซึ่งเกิดจากกลุ่มหินที่ถูกกัดกร่อนจนเป็นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของถ้ำแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในถ้ำสีฟ้ามีโถงถ้ำน้อยใหญ่ประมาณ 3-5 โถงถ้ำ ที่สวยงามและมีลวดลายผนังถ้ำที่เป็นเอกลักษณ์คือ มีสีออกสีฟ้าอมเทาตลอดทั้งโถง อย่างไรก็ตาม ยังไม่เปิดให้บริการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ

ตำนานความเชื่อ

     จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน ว่าเมื่อก่อนนี้ที่หลังถ้ำสีฟ้าแห่งนี้ มีถ้วยจานภาชนะต่าง ๆ มากมาย เมื่อถึงเวลามีงานบุญต่าง ๆ จะมีผู้มายืมภาชนะเหล่านี้ไปใช้ในงานบุญ แต่ในปัจจุบันไม่พบร่องรอยหรือเศษซากของภาชนะภายในถ้ำแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่า เคยมีชาวบ้านที่ออกมาหากบเขียดตอนกลางคืน พบดวงไฟสีเขียวออกลอยจากถ้ำ ซึ่งทั้งสองเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มานาน ทั้งนี้เรื่องราวประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางโบราณคดีของถ้ำแห่งนี้ ยังคงรอการพิสูจน์จากนักวิชาการ เพื่อหาข้อเท็จจริงและเป็นหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และธรณีวิทยาของถ้ำสีฟ้าแห่งนี้ต่อไป

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้าง เป็นเขาหินปูน ภายในพบหินงอก หินย้อย และมีลักษณะของโถงถ้ำที่แปลกตาสีฟ้าอมเทา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

     สัตว์ที่สามารถพบเห็น เช่น ค้างคาว และผึ้งหลวง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     เป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     อยู่ห่างจากบ้านเจดีย์โคะ ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ติดกับถนนหลัก ซึ่งสามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -