สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอทับสะแก ตำบล ห้วยยาง 77130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

       หาดวนกร เป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นหาดทรายที่มีทรายละเอียดขาวสะอาด ทอดตัวยาวลงไปในทะเลและเป็นแนวยาวขนานไปกับทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์ตลอดแนวถือเป็นเอกลักษณ์ของหาดวนกร  เป็นหาดที่อยู่ในการดูแลของอุทยานและมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำได้

 

 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

พื้นที่โดยทั่วไปของหาดวนกร เป็นที่ราบแนวชายฝั่งทะเลและแนวชายฝั่งยกตัว ลักษณะพื้นที่ค่อย ๆ ลาดลง เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบจนถึงราบเรียบ มีเกาะเล็ก ๆ 2 เกาะ คือ เกาะจานและเกาะท้ายทรีย์ ซึ่งทั้ง 2 เกาะเชื่อมติดกัน ภายในอุทยานมีลำห้วยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยคลองหินจวง ซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำมีน้อย ในฤดูแล้งน้ำจะขาดหายเป็นช่วง ๆ

พืชพรรณและสัตว์ป่า

  • พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สนทะเล หูกวาง โพทะเล สารภีทะเล ยาง เกด ประดู่ มะค่าแด้ มะค่าโมง พะยอม หว้า ตะแบก ขนาน ฝาง ข่อย ตะขบ เป็นต้น

  • สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่เป็นนกชนิดต่าง ๆ ได้แก่ นกแซงแซวหางบ่วง นกเอี้ยงสาริกา นกดุเหว่า นกตะขาบทุ่ง นกยางกรอก นกกระแตแต้แว้ด นกกางเขนบ้าน นกจาบคา นกเขา นกปรอด เป็นต้น

  • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ กระแต กระรอก อีเห็น กระต่ายป่า พังพอน สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น

  • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่ กบ อึ่งอ่าง เขียด และสัตว์ตามแนวชายหาด เช่น ปูลม ปูเสฉวน หอยเวียน หอยเจดีย์ เป็นต้น

  • สัตว์น้ำ ได้แก่ ปะการังเขากวาง ปะการังพุ่มดอกไม้ ปะการังโต๊ะ ปะการังถ้วยสีส้ม ปะการังผักกาดใบใหญ่ ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังโขด และปลาน้อยใหญ่ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง ทั้งปลานกแก้ว ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ปลากระเบนจุดฟ้า ปลาผีเสื้อปากยาว หอยมือเสือ เป็นต้

ประเภทการใช้ประโยชน์

- เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บ้านพัก  และลานกางเต๊นท์

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
- ไม่มีข้อมูล -