สถานที่ตั้ง

จังหวัด สมุทรสงคราม อำเภอ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตำบล บางจะเกร็ง 75000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     ดอนหอยหลอด เป็นสถานที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ท้องถิ่นของเมืองสมุทรสงคราม และมีลักษณะเด่นที่หาพบได้ยากในประเทศไทย เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของหอยหลายชนิด โดยเฉพาะหอยหลอด ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ที่พบหอยหลอดได้มากที่สุดในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด จึงเป็นที่มาของชื่อ "ดอนหอยหลอด"  นอกจากนี้ดอนหอยหลอดยังเป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดทำแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้เเล้ว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด