สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชลบุรี อำเภอ อำเภอเกาะสีชัง ตำบล ท่าเทววงษ์ 20120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เกาะ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เกาะสีชัง เป็นเกาะใหญ่กลางทะเล อยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร มีฐานะเป็นอำเภอ บนเกาะมีธรรมชาติที่งดงาม บรรยากาศเงียบสงบ เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สถานที่ที่นาสนใจบนเกาะสีชังมีโบราณสถาน ชายหาด และทิวทัศน์ที่งดงาม นอกจากนั้นยังมีช่องเขาขาด ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หลังเกาะ" อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ บริเวณนั้นมีหาดทรายขาวสะอาดเต็มไปด้วยหินกลมๆ อันเนื่องมาจากมีช่องลมมรสุมซึ่งจะพัดเเรงทุกปีเป็นระยะเวลายาวนาน จนทำให้บริเวณหาดมีผิวเรียบและลึกเป็นรูปวงกลมเรียกว่า "หาดหินกลม"

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

     บนเกาะสีชังมีสถานที่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง และพระตำหนักต่าง ๆ ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะ เป็นบริเวณเขตพระราชฐานเดิม, ถ้ำต่าง ๆ , ศาลเจ้า "เจ้าพ่อเข้าใหญ่" ซึ่งเดิมอยู่เชิงเขาทางจะขึ้นไปยอดเขาพระจุลจอมเกล้าฯ, รอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่บนเขาพระจุลจอมเกล้าฯ ก่อนจะถึงยอดเขา เป็นต้น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     การเข้าถึง สามารถเดินทางไปยังเกาะสีชังได้โดยการโดยสารเรือจากท่าวัดเกาะลอย เเละท่าเรือเจิมจอมพลในอำเภอศรีราชา ไปยังเกาะสีชังได้ทุกวัน เรืออกทุก 2 ชั่วโมง เวลา 7.00 - 19.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทเกาะ
- ไม่มีข้อมูล -