สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระนอง อำเภอ อำเภอเมืองระนอง ตำบล บางริ้น 85000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     บ่อน้ำร้อนแร่ธรรมชาติ (รักษะวาริน) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติ ที่หายากและสวยงาม ไหลจากชั้นหินใต้พื้นดิน มีการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีสารเคมีเจือปนที่จะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย สามารถใช้ดื่มเเละอาบได้ ติดกับภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบ ทำให้บรรยากาศร่มรื่น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่
ลักษณะทั่วไป