สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา อำเภอ อำเภอคุระบุรี ตำบล เกาะพระทอง 82150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     อ่าวไม้งาม เป็นอ่าวขนาดใหญ่ โค้งอ่าวเว้าลึกเป็นรูปตัวยู (U) ขนาบด้วยแหลมหินทั้งสองด้าน ด้านในสุดของอ่าวเป็นแนวหาดทรายขาวสะอาดสะดุดตา ถัดจากหาดทรายไปเป็นที่ราบ ร่มรื่นเต็มไปด้วยป่าชายหาด ป่าชายเลน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่งดงามมาก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่