สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่ อำเภอ อำเภอเมืองกระบี่ ตำบล ปากน้ำ 81000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เขาขนาบน้ำ เป็นเขาหินปูนสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมืองกระบี่ สองฝั่งเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ และมีน้ำทะเลล้อมรอบ ก่อให้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ ยังมีเพิงผา โพรงถ้ำ สามารถขึ้นไปเที่ยวถ้ำบนเขาได้ ภายในมีหินงอกหินย้อยและเป็นสถานที่ที่เคยพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมาก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก