สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่ อำเภอ อำเภอเมืองกระบี่ ตำบล อ่าวนาง 81000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     อ่าวพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงามของจังหวัดกระบี่ ที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี และหายาก เป็นชายหาดที่มีทรายขาวละเอียด ปะปนด้วยเปลือกหอยชิ้นเล็ก ๆ ด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา มีหินงอกหินย้อยแปลกตา ด้านตะวันออกเป็นถ้ำพระนางใน มีวิวภูเขาหินปูนและหน้าผาสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่