สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอละงู ตำบล ปากน้ำ 91110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     หาดปากบารา เป็นชายหาดที่เกิดจากาารทับถมของทราย ซึ่งเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และสวยงาม มีทรายสีขาวละเอียด เป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อน

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยว  

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่
ลักษณะทั่วไป