สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอภูผาม่าน ตำบล วังสวาบ 40350

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกตาดทิดมีเป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากทางน้ำของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ำตก ลักษณะของน้ำตกจะเป็นชั้นๆ 

ลดหลั่นกันไปตามความลาดเอียงของภูมิประเทศ บริเวณหน้าผาน้ำตกมีความสูง 14 เมตร กว้าง 25 เมตร ความยาวตามลำห้วยมากกว่า 100 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

จัดอยู่ในหมู่หินตาดฟ้า หมวดหินห้วยหินลาด ประกอบด้วย หินโคลน หินดินดาน สีเทาดำ แสดงชั้นชัดเจนมาก ชั้นบางถึงปานกลาง แทรกสลับด้วยชั้นหินปูน และหินทราย สีเทาดำ มีอายุประมาณ 230-200 ล้านปีมาแล้ว (ยุคไทรแอสซิกตอนปลาย)

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -