สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอนาน้อย ตำบล สันทะ 55150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ดอยขุนสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน อยู่ในเขตพื่นที่ อำเภอนาน้อย จังหวัน่าน เป็นหนึ่งในแหล่งอุทยานแหล่งชาติ เขตรักษาพันธุืสัตว์ป่า มีบรรยากาศสดชื่น และมัวิวทิวทัศน์สวยงาม  สองข้างทาง มีทะเลหมอกในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมกราคม ต้นนาง พญาเสือโคร่ง จะออกดอกบานสะพรั่ง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -