สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอปางศิลาทอง ตำบล ปางตาไว 62120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โมโกจู สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -