สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครนายก อำเภอ อำเภอเมืองนครนายก ตำบล สาริกา 26000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงชันเป็นทอดๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงที่สุดประมาณ 100 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำขนาดย่อม เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ บริเวณน้ำตกชั้นล่างมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้ และมีทางเดินต่อไปตามธารน้ำที่ไหลตกลงมาเป็นชั้นๆ จนไปถึงแอ่งน้ำกว้างและโขดหิน มองขึ้นไปจะเห็นน้ำตกสาริกาชั้นสูงที่สุด ในฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ล้อมรอบด้วยเขากะลืม เขาสาริกา และเขามดดำ อยู่บริเวณหุบเขาที่ระดับความสูงประมาณ 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำเฉพาะฤดูฝน
  • ขยะ พบขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ ประกอบด้วยไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ เช่น มะค่าโมง ประดู่ ตะแบก ตะเคียนหนู แดง นนทรี สมอพิเภก และตะคล้ำ เป็นต้น พืชชั้นล่างมีไม้ไผ่และหญ้าต่างๆ 
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบได้บ่อย ได้แก่ เลียงผา เม่น ชะนี พญากระรอก กระต่ายป่า และนกชนิดต่างๆ ได้แก่ นกเงือก นกขุนทอง นกขุนแผน นกแต้วแล้ว นกโพระดก และนกแซงแซว เป็นต้น

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     บ้านพัก และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น