สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอน้ำหนาว ตำบล หลักด่าน 67260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำสวยแห่งอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -