สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอกุดบาก ตำบล จันทร์เพ็ญ 47260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกรากไทรย้อย  สูงประมาณ  5  เมตร   อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผายล  ประมาณ  300    เมตร ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านห้วยหวด  ตำบลจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร  สามารถเดินชมได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของน้ำตก  ซึ่งมีพืชพรรณและดอกไม้ป่านา ๆ ชนิดขึ้นอยู่มากมายตามฤดูกาล

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -