สถานที่ตั้ง

จังหวัด ชัยภูมิ อำเภอ อำเภอหนองบัวระเหว ตำบล วังตะเฆ่ 36250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกไทรทอง อยู่ใกล้บริเวนที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง ตัวน้ำตกสูงประมาณ 5 เมตร ลานหินกว้างประมาณ 80 เมตร มีแอ่งน้ำใหญ่บริเวณหน้าน้ำตกสามารถลงน้ำเล่นได้ เรียกว่า วังไทร น้ำไหลลงตามความคดเคี้ยว และความลาดชันของลานหินลงสู่น้ำตกไทรทองยาวประมาณ 150 เมตร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -