สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอชุมแพ ตำบล นาหนองทุ่ม 40290

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำพญานาคราชอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ถ้ำพญานาคราชอยู่บนเขาสามยอด ถ้ำประกอบด้วยห้องโถงสองห้องที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีเสาขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง ผ้าม่าน และขอบหิน เป็นถ้ำที่มีหินทับไว้ เราต้องทำการมุดลงไป สิ่งที่ต้องติดตัวไปคือไฟฉายเพราะมืดมาก แต่ก็พอมีแสงสว่างจากแสงพระอาทิตย์อยู่บ้าง  โดยถ้ำแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่ข้างในจะมีหินย้อยที่สวยงามลักษณะคลายกับผ้าม่าน ที่มาปกปิดประดับในถ้ำเป็นห้องๆ ถ้ำไม่มีความซับซ้อนแต่ก็มีเป็นห้องๆ เดินได้ไม่หลง เพราะบางทีก็อาจมีสัตว์หรือแมลงที่อาศัยในถ้ำ ในส่วนของหินย้อยและหินงอกก็สวยงาม มีเกล็ดแก้วของหินย้อยมีสีสวย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ถ้ำพญานาคราช เป็นถ้ำที่มีประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม ภายในห้องโถงใหญ่ห้องแรกที่พบ มีเสาหินขนาดใหญ่ ที่แบ่งกั้นพื้นที่ภายในห้องโถงถ้ำออกเป็นห้องๆ ม่านหินปูนที่พลิ้วบางสวยเหมือนผ้าม่าน ทำนบหินปูนชั้นน้ำตก และหินปูนฉาบ ที่ไหลอาบตามเสาหินและพื้นถ้ำที่มีความแวววาว เหมือนดังเพชร ที่ส่องประกายระยิบระยับสวยงามมาก เสาหินบางจุดจินตนาการเหมือนผู้หญิง ลานม่านหินปูนบางจุดเหมือนลานเวที ที่ธรรมชาติได้ตกแต่งเอาไว้

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -