สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่ อำเภอ อำเภอเกาะลันตา ตำบล เกาะลันตาใหญ่ 81150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำเขาไม้แก้ว อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ถ้ำเขาไม้แก้วเป็นชื่อที่มาจากต้นแก้วที่มีจำนวนมากเป็นลักษณะถ้ำหินงอก - หินย้อย ที่สวยงาม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลต.4 (เขาไม้แก้ว) 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -