สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ อำเภอขนอม ตำบล ฉลอง 80120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

 น้ำตกสี่ขีด ตั้งอยู่บนยอดเขาคีโหมด ภายใน อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ของ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด บนความสูงมากถึง 1,303 เมตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

บริเวณพื้นที่รอบๆ เป็นเขาหินปูน ที่เกิดน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -