สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ อำเภอปากช่อง ตำบล หมูสี 30130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกมี 1 ชั้น ลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธาร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย
ลักษณะภูมิประเทศ    ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนหลายลูก
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ฤดูแล้งมีน้ำน้อย
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทาง

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า พืชพรรณมี 3,000 ชนิด
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เก้ง กวางป่า ตามทุ่งหญ้าทั่วๆไป นอกจากนี่ยังพบ เสือโคร่ง กระทิง เลียงผา หมี เม่น
ชะนี พญากระรอก หมาไม้ ชะมด อีเห็น กระต่ายป่า    นกชนิดต่างๆ ที่พบเห็นบ่อย ได้แก่ นกกก นกเงือกกรามช้าง นกแก๊ก นกเงือกน้ำตาล นกขุนทอง               นกขุนแผน นกพญาไฟ นกแต้วแล้ว นกโพระดก             นกแซงแซว นกเขา นกกระปูด ไก่ฟ้า และนกกินแมลงชนิดต่างๆ และยังพบแมลงมากกว่า 5,000 ชนิด และผีเสื้อมีมากกว่า 216 ชนิด

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

-
 

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาลานจอดรถและจุดชมวิวเพื่ออำนวยความสะดวก
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก