สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ อำเภอพนม ตำบล คลองศก 84250

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำแก้ว เป็นถ้ำขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ภายในแบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเกล็ดแก้ว ห้องฤษี ห้องม้าน้ำ และห้องหม้อยา ลมพัดผ่านตลอดเวลา อุณหภูมิภายในถ้ำอยู่ประมาณ 18-24 องศา 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -