สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอสังขละบุรี ตำบล ปรังเผล 71240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกเกริงกระเวีย ตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กๆ สูงประมาณ 5 เมตร เกิดจากลำห้วยเกริงกระเวียไหลผ่านลดหลั่นกันมาตามชั้นหินปูนจนเกิดเป็นน้ำตกขึ้น บรรยากาศรอบๆ จะถูกรอบล้อมด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ปกคลุมไปทั่วบริเวณน้ำตก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -