สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุพรรณบุรี อำเภอ อำเภอด่านช้าง ตำบล วังยาว 72180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ยอดเขาเทวดา ตั้งอยู่ที่ อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,123 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -