สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอทองผาภูมิ ตำบล ปิล๊อก 71180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ขาช้างเผือกเป็นภูเขาในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลปิล๊อก  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เขาช้างเผือกอยู่ในระดับความสูง 1,249 เมตรและเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสามของจังหวัดกาญจนบุรี  บนยอดเขามีลักษณะเป็นภูเขาหญ้า มีหินบ้างตามสันเขา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -