สถานที่ตั้ง

จังหวัด สระบุรี อำเภอ อำเภอเมืองสระบุรี ตำบล หนองปลาไหล 18000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกสามหลั่น เป็นลานหินกว้างเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้นมองดูคล้ายบันได ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๓๐๐ เมตร

น้ำตกสามหลั่นเป็นน้ำตกที่ไม่มีน้ำไหลตลอดปี  มีลักษณะเป็นลานหินกว้างวางเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้น ลดหลั่นกันอย่างละชั้นสูงประมาณ 5 เมตร ในบริเวณน้ำตกมีโต๊ะ ม้านั่ง ไว้สำหรับนั่งเล่น ชมน้ำตก ชมธรรมชาติ เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจ หินบริเวณน้ำตกมีลักษณะที่แตกหักพังทลายเป็นบางส่วน มีแอ่งน้ำที่เพียงพอสำหรับการเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวและเป็นที่นิยมอย่างมาก แต่ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากอาจทำให้รู้สึกหนาแน่นได้ สภาพป่ารอบด้านมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์และดุแลป้องกันการบุกรุกโดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดอยู่หนาแน่น พบสัตว์ป่าพื้นบ้านทั่วไป ทิวทัศน์น้ำตกมีความสวยงาม

โครงการพัฒนา

มีการดัดแปลงเส้นทางเดินในพื้นที่บ้างแต่ก็ไม่กระทบต่อภูมิทัศน์ พื้นที่ มีการบุกรุกน้อยแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีหน่วยงานของรัฐ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สระบุรี ) ดูแลอยู่ ยังไม่มีโครงการใดๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของน้ำตกในบริเวณดังกล่าว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป