สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ อำเภอชะอวด ตำบล วังอ่าง 80180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกหนานสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากแหล่งน้ำซับเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาแดนตรังไหลลงสู่อ่างเก็บบน้ำห้วยน้ำใส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถสวยล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีและบ่อน้ำใสสีเขียวมรกต 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยว เล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจของคนรักธรรมชาติน้ำตก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -