สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอกุฉินารายณ์ ตำบล หนองห้าง 46110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำฝ่ามือแดง หรือถ้ำลายมือตามคำเรียกของชาวบ้าน ได้มีการค้นพบและเปิดเผยต่อสาธารณชน เมื่อก่อนปี พ.ศ2516 เป็นต้นมา โดยอาจารย์สงวน รอดบุญ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ค้นพบและเผยแพร่   ปัจุจบันอยู่ในความดูแลของหน่วยพิทักษ์ป่าภูผาผึ้ง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า 
ถ้ำเป็นหน้าผาคล้ายวงเล็บ มีรอยมือสีแดงจาง ๆ ประทับอยู่บนผนังและเพดานถ้ำ

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ถ้ำฝ่ามือแดง เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ พบภาพฝ่ามือแดงบริเวณหลืบหินทราย ลึกประมาณ 7เมตร สูง 3เมตร ยาว 50เมตร ขนาดเท่ามือผู้ใหญ่ 4ภาพ ขนาดเล็ก 2ภาพ โดยวิธีเอามือทาบกับผนังหินและพ่นสีแดงเรื่อๆ หน่วยศิลปากรที่ 7สำรวจพบเมื่อปี พ.ศ. 2507

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -