สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอเต่างอย ตำบล จันทร์เพ็ญ 47260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกคำน้ำสร้าง เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติภูผายล  ตั้งอยู่ในท้องที่บ้านห้วยหวด ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ลักษณะน้ำตกสูงประมาณ 25 เมตร ไหลมาจากห้วยคำน้ำใส ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยหวด สามารถเดินชมได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของน้ำตก มีพืชพรรณและดอกไม้ป่านา ๆ ชนิดขึ้นอยู่มากมายตามฤดูกาล

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -