สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ อำเภอบึงโขงหลง ตำบล โพธิ์หมากแข้ง 38220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

 

17.9452002,104.1280547,อุทยานแห่งชาติภูลังกา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

  ที่อยู่ * จังหวัด * อำเภอ * ตำบล * รหัสไปรษณีย์ *
  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 บึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 38220
17.9452002,104.1280547,อุทยานแห่งชาติภูลังกา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
  ที่อยู่ * จังหวัด * อำเภอ * ตำบล * รหัสไปรษณีย์ *
  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 บึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 38220
17.9452002,104.1280547,อุทยานแห่งชาติภูลังกา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
  ที่อยู่ * จังหวัด * อำเภอ * ตำบล * รหัสไปรษณีย์ *
  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 บึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 38220
17.9452002,104.1280547,อุทยานแห่งชาติภูลังกา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
  ที่อยู่ * จังหวัด * อำเภอ * ตำบล * รหัสไปรษณีย์ *
  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 บึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 38220
17.9452002,104.1280547,อุทยานแห่งชาติภูลังกา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
  ที่อยู่ * จังหวัด * อำเภอ * ตำบล * รหัสไปรษณีย์ *
  ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220 บึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 38220

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -