สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ อำเภอบึงโขงหลง ตำบล โพธิ์หมากแข้ง 38220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

 ภูลังกาเป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติภูลังกา แหล่งรวมธรรมชาติสุดมหัศจรรย์และสวยแปลกตา ที่แฝงไปด้วยตำนานลึกลับ

ภูลังกา เป็นอุทยานที่ครอบคลุมพื้นที่ของ 2 จังหวัด ตั้งแต่ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ตลอดไปจนถึง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งหมด 31,250 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทับซ้อนกัน 3 ลูก และมีเทือกเขาเล็กๆ สลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวแม่น้ำโขง มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และหลากหลาย เช่น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าแดง รวมถึงเป็นทั้งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และดอกไม้ป่านานาชนิด ใครที่ได้ไปเยือน อุทยานแห่งชาติภูลังกา ก็จะได้พบกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่มีอยู่

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

ศึกษาธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -