สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำพูน อำเภอ อำเภอแม่ทา ตำบล ทาปลาดุก 51140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

  น้ำตกตาดเหมย อยู่ในท้องที่จังหวัดลำพูน เขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูง 10 เมตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -