สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา อำเภอ อำเภอตะกั่วป่า ตำบล ตะกั่วป่า 82110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ตกโตนช่องฟ้า   ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นน้ำตก  ๗  ชั้น  แต่จะให้เที่ยวได้ถึงชั้น ๑ - ๔   ส่วนสภาพป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์  นักท่องเที่ยวนิยมแช่เท้า แช่ขาเพื่อทำสปาผ่อนคลายเมื่อยล้า โดยมีปลาเป็นตัวทำสปา (สปาปลา)  ช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคมจะมีปริมาณน้ำมาก  ชั้นที่ 5 ใช้เวลาเดินขึ้นไปอีกประมาณ 30 นาที ชั้นนี้เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผา  สูงประมาณ 100 เมตร สภาพพื้นที่โดยรอบปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย มีความชุ่มชื้นสูง ส่วนชั้นที่ 6 และชั้นที่ 7 นั้นต้องใช้เวลาเดินป่าประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง 

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยว และศึกษาธรรมชาติ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -