สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอปัว ตำบล ภูคา 55120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำยอดวิมาน อยู่่ในพื้นที่บ้านน้ำปัวพัฒนา  ตำบลภูคา  อำเภอปัว จังหวัดน่าน  

ถ้ำยอดวิมาน ต้องมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นำทาง เนื่องจากมีความมืด มีหินงอกหินย้อยที่ต้องระวังหัวชนตลอดทาง บางจุดมีน้ำท่วม บางจุดแคบจนต้องคลานผ่าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -