สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอน้ำยืน ตำบล โซง 34260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกตาดไฮ เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  มีโขดหิน มีเถาวัลให้ห้อยโหน น้ำตกไม่แรง

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเทียว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -