สถานที่ตั้ง

จังหวัด สระบุรี อำเภอ อำเภอพระพุทธบาท ตำบล พุคำจาน 18120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง อยู่ที่วัดพุคำบรรพต ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในถ้ำ และในเทือกเขา  ภายในถ้ำมีสภาพเป็นหินปูน มีหินงอกหินย้อย รูปร่างแตกต่างกันไป  

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

แหล่งโบราณคีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยวและศึกษาวิจัย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -