สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบล ลานดอกไม้ 62000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือ “บึงสาบ”  เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเกิดจากน้ำพุร้อนธรรมชาติ มีลักษณะทั่วไปเป็นน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุดมีความร้อนประมาณ 58 องศาเซลเซียส ปราศจากสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐาน จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบยังมีภูมิทัศน์สวยงาม เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการอาบน้ำแร่และนวดแผนโบราณสำหรับคนรักสุขภาพ

- มีการตั้งศาลเพื่อบูชาพระร่วงเจ้า บริเวณด้านหน้าทางเข้าสู่น้ำพุร้อน และมีคนเข่้ามาถวายรูปปั้นไก่จำนวนมาก และภายในบริเวณของน้ำพุร้อนยังมีการสร้างอนุสาวรีย์พระร่วงไว้ด้วยอีก 1 จุด

- ในวโรกาสรัฐพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 ได้มีการนำน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงไปร่วมพิธีณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพฯถือเป็นการยืนยันความสำคัญของน้ำพุร้อนพระร่วงได้เป็นอย่างดี

ตำนานความเชื่อ

 บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง  หรือบึงสาบ เป็นตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันถึง พระร่วงในสมัยที่ยังเป็นหนุ่ม พระองค์ชอบเสด็จไปในท้องถิ่นทุรกันดารและเมื่อเสด็จไปในที่ต่างๆก็มักเกิดเป็นตำนานขึ้นมากมายซึ่งพระร่วงนั้นถือเป็นผู้มีบุญญาธิการสูงและมีวาจาสิทธิ์ โดยขณะที่พระองค์ได้เดินทางมาถึงบริเวณเขาไก่เขี่ย เกิดรู้สึกหิวขึ้นมาและตั้งใจว่าจะกินไก่ที่มีอยู่หนึ่งตัว ซึ่งได้มาจากที่นี่ ดังนั้นจึงได้สาปบริเวณนี้เป็นบ่อน้ำพุร้อนเพื่อลวกไก่และถอนขน ครั้นพอถอนขนเสร็จ ปรากฏว่าไม่มีน้ำเย็น จึงสาปน้ำเย็นให้เกิดขึ้นมาดังนั้น จึงเกิดมีบ่อน้ำร้อนและน้ำเย็นขึ้นบริเวณใจกลางบึงสาปนั้นขณะเดียวกัน ยังมีข้อสันนิษฐานกล่าวว่าพระองค์คงสาปน้ำร้อนน้ำเย็นเพื่อทำความสะอาดไก่หรือที่เรียกว่าให้น้ำไก่จึงกลายเป็น บ่อน้ำร้อนบึงสาป เขาไก่เขี่ย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แล้วนอกจากนี้ในวโรกาสรัฐพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าฯในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 ได้มีการนำน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงไปร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพฯ ถือเป็นการยืนยันความสำคัญของน้ำพุร้อนพระร่วงได้เป็นอย่างดี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

เป็นตะกอนยุคควอเทอนารี (Qt) ประกอบด้วย ตะกอนพักลำน้ำ กรวด กรวดทราย ทรายแป้ง ดินเหนียวและศิลาแลง  (ข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดกำแพงเพชร) บริเวณดังกล่าวเป็นหินแปร  ฟอลไลต์ หรือตะกอน มีรอยแตกที่เกิดจากรอยเลื่อนในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรอยแตกเชื่อมโยงจากผิวดินไปสู่แอ่งน้ำร้อนในระดับลึก  ที่อุณหภูมิของน้ำร้อนที่ผิวดินประมาณ  58 องศา

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พักผ่อนหย่อนใจ มีบริการอาบน้ำแร่และนวดแผนโบราณเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ   ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา 

 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ภูมิทัศน์บริเวณโป่งพุร้อนพระร่วง มีความสวยงาม มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน  มีจุดประชาสัมพันธุ์ ห้องน้ำผู้พิการ ทางลาดสำหรับผู้พิการ  จุดถ่ายภาพ/เช็คอิน บ้านพักเรือนรับรอง ห้องประชุม มีศักยภาพรองรับการให้บริการกิจกรรมหลากหลาย สภาพทั่วไปสะอาด มีการดูและรักษาค่อนข้างดี  โดย อบจ.กำแพงเพชร

โครงการพัฒนา

- บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และสำหรับพักผ่อน มีการจัดสถานที่สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่ อ่างอาบน้ำร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า และนวดแผนโบราณในบริเวณบ่อน้ำพุร้อน ห้องประชุม  อาคารเอนกประสงค์ และอาคารห้องพักรับรอง

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการสร้างอาคารให้ใช้บริการ เช่น อาคารบริการนักท่องเที่่ยว ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์  บ้านพักรับรอง  อาคารอาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน  บ่อแช่เท้า ห้องน้ำ 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก